Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ за учебната2021/22 година, сесия май-юни е 03.02. – 18.02.2022 г.