НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Представяме Ви държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/21 година

  • Една паралелка – специалност/професия: Системно програмиране/Системен програмист – 13 ученици  и специалност/професия Компютърна техника и технологии/Техника на компютърни системи – 13 ученици. Дневна форма на обучение, с разширено изучаване на английски език.
  • Една паралелка – специалност/професия: Автомобилна мехатроника/Техник по транспортна техника – 26 ученици.  Дневна форма на обучение.
  • Една паралелка – специалност/професия: Промишлена електроника/Техник на електронна техника – 13 ученици в дневна форма и 13 ученици в дуална форма, с разширено изучаване на английски език.
  • Една паралелка – специалност/професия: Мехатроника/Мехатроника – 26 ученици.  Дневна форма на обучение.

Как се образува балът?

В бала се включват следните оценки (преобразувани в точки):

  • 2 х оценката от теста по математика;
  • 2 х оценката от теста по български език и литература;
  • оценките по технологии и предприемачество и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 

Необходими документи:

  1. Копие от свидетелството за основно образование.
  2. Медицинско свидетелство.
  3. Заявление по образец.