Уважаеми родители на седмокласници,

Подаването на документи за кандидатстване  в първи етап на класиране  може да бъде онлайн на сайта https://priem.mon.bg/, на място в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ /ул.Илинден №12/ или в останалите училища – гнезда в периода 3 юли – 7 юли 2020 г.

Заявление за участие във второ класиране се приемат в училищата, в които учениците са класирани в периода до 16 юли 2020 г.

Документи за участие в трето класиране се приемат в училищата, в които са обявени свободни места в периода от 24 юли – 27 юли 2020г.

Работното време на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ по  време на дейностите по приема е

от 8 00 ч до 18 00 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Служебна бележка с резултати от НВО или служебна бележка за явяване на НВО;
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство.

 

Необходими документи за записване:

  1. Свидетелство за основно образование /оригинал/;
  2. Медицинско свидетелство /оригинал/;
  3. Заявление /по образец на училището/.

Специалности в ПТГ "Н. Й. Вапцаров"

код Специалност Брой ученициСрок на обучениеИзучаване на АЕФорма на обучениеБалообразуващи предмети
1874Системно програмиране135 г.разширенодневна

2 х МАТ  от НВО

2 х БЕЛ от НВО

ИТ, ТП

1910Компютърна техника и технологии135 г,разширенодневна

2 х МАТ  от НВО

2 х БЕЛ от НВО

ИТ, ТП

1921Автомобилна мехатроника265 г,без интензивно и без разширенодневна

2 х МАТ  от НВО

2 х БЕЛ от НВО

ИТ, ТП

2881Промишлена електроника135 г.разширенодневна

2 х МАТ  от НВО

2 х БЕЛ от НВО

ИТ, ТП

1933Промишлена електроника135 г.разширенодуална

2 х МАТ  от НВО

2 х БЕЛ от НВО

ИТ, ТП

1939Мехатроника265 г.без интензивно и без разширенодневна

2 х МАТ  от НВО

2 х БЕЛ от НВО

ИТ, ТП

Повече за специалностите вижте в нашата брошура и на страницата 

ПРИЕМ 2020/2021

Брошура прием 20-21

Важни дати за кандидатстване

03 – 07 юли 2020 г. – Подаване на документи за участие в приема на ученици

До 13 юли 2020 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 16 юли 2020 г. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 20 юли 2020 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 22 юли 2020 г. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

23 юли 2020 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

24 – 27 юли 2020 г. – Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

29 юли 2020 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г. – Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

До 03 август 2020 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До 10 септември 2020 г. вкл. – Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора

До 14 септември 2020 г. вкл. – Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

Как да кандидаствате online