Проектът е част от образователната система и играе важната роля при обогатяване на знанията на участниците, дава чудесна възможност на преподавателите и учениците да изследват националното наследство и благата на собствената си страна, с цел да свържат това знание с европейското наследство и ценности. Учениците ще изучават и сравняват идеи с другите европейски училища, представляващи своите страни, разкриващи националното наследство и опознавайки държавите партньори.

Контекстът на проекта се състои от грижа и опознаване на европейското наследство, което е безспорно важно за всеки европейски гражданин, особено за младите поколения, които скоро ще бъдат напълно отговорни и зрели членове на европейското общество. По време на 5 мобилности, участници от Хърватия, Италия, Испания, България и Португалия ще участват в дейностите около природно, културно, музикално, спортно, индустриално и човешко наследство.

В този линк може да намерите цялата информация свързана с проекта.
Дейността по проекта може да свалите от тук.