На вниманието на родителите на осмокласниците за новата учебна 2022/2023 година!

Уважаеми родители,

Заповядайте да се запознаем на първата родителска среща на 12.09.2022г. /понеделник/ от 18:00ч. в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Враца.

Обща родителска среща – в двора на училището

Родителска среща по класове

Класни ръководители на VIII клас са:

VIIIА  специалност „Системно програмиране“ – инж. Димитър Господинов

VIIIБ специалност „Автомобилна мехатроника“ – инж. Цветан Братоевски

VIIIВ специалност „Компютърна техника и технологии“ – инж. Ивайло Сълков

VIIIГ специалност „Мехатроника“ – инж. Петър Иванов