Родителската среща за ученици от 8-ми клас ше се проведе на 12.09.2023 година (вторник) от 18.00 часа.

1. Обща родителска среща за вички класове –  в учителска стая (II етаж)

2. Родителска среща по класове:

 8а клас, сп. Системно програмиране – каб. 206;

 8б клас, сп. Автомобилна мехатроника – каб. 204;

 8в клас, сп. Компютърна техника и технологии/Електрообзавеждане на производството – каб. 203;

 8г клас, сп. Машини и системи с ЦПУ – каб.202