ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Враца обявява две свободни места на ученици за прием в осми клас за учебната 2022/2023 година. Свободните места за ученици са както следва:

  • Специалност „Системно програмиране“, 1 свободно място
  • Специалност „Автомобилна мехатроника“, 1 свободно място

Заявления за записване се подават от 29.08.2022г. до 02.09.2022г. в канцеларията на училището.

Необходими документи за участие в класирането:

Медицинско свидетелство – оригинал

Свидетелство за основно образование – оригинал

Класиране и записване на 05.09.2022г.

Записването се осъществява с оригиналите на горепосочените документи