Свободни места за четвърти етап на класиране на ученици след 7 клас:

Специалност “Компютърна техника и технологии” – 1.

Документи (заявление за участие в класиране, свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство) се приемат от 16 до 19 август от 8.30 до 16.30 в канцеларията на ПТГ “Н. Й. Вапцаров” – Враца. 

Класирането ще се осъществи по бал (оценките от външното оценяване по БЕЛ и математика и балообразуващите предмети: Информационни технологии и технологии и предприемачество). 

Обявяване на резултати и записване   – 20.08.2021 г.