Уважаеми ученици, учители и родители,

Новата учебна 2020/2021 година по традиция ще бъде открита на 15 септември при спазване на всички противоепидемични мерки и при следната организация:

9,00 часа – тържествено посрещане на учениците от 8-ми клас/ заден вход /.

Останалите випуски ще влязат в училище както следва:

9,00 часа – 9-ти клас / главен вход/;

9,30часа – 10-ти клас / главен вход/;

10,00 часа – 11-ти клас / главен вход/;

10,00 часа – 12-ти клас / заден вход/.

По класни стаи ще се проведе час на класа.

Да си пожелаем здраве и успехи през новата учебна година!