7d9c1d48 F1a9 475b 811d A119d5b2a25a

На 05.06.2024 г. в ПТГ ,,Н. Й. Вапцаров,, – Враца, се проведе състезание по SOLIDWORKS -моделиране и чертане, по инициатива на фирма „Лесто продукт“-ЕООД, гр. Враца.

В състезанието участваха ученици  от специалност „Мехатроника“. Те  бяха разпределени в две възрастови групи: първа група: ученици от 11г клас и втора група – ученици от 9г клас. Основната цел на състезанието беше учениците да покажат познания за проектиране, практически умения и теоретични знания при използването на софтуерната система за проектиране Solidworks с помощта, на която се изграждат тримерни параметрични модели на детайли и сглобени единици, както и да създават техни чертежи. Учениците бяха оценени и класирани от представители на фирма ,,Лесто продукт,, ЕООД,  град Враца Управителят на фирмата г-н Ивайло Гладнишки връчи осигурените от него финансови награди и грамоти на заелите призови  места. Гост на събитието беше госпожа Петя Личева, старши експерт професионално образование от РУО-Враца.