Днес Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, Враца чества своя патронен празник  и 95 години от основаването си.

Училището има дълга история. Нейното начало е в далечната1925 година, когато с Обява №1 на Министерството на търговията, промишлеността и труда се известява създаването на Държавно промишлено-коларско и столарско училище. През 1929 година се откриват нови специалности – бояджийство, тапицерство и резбарство. Започва строителството на нова сграда, която се гради поетапно и е завършена през 1942 г. През 1947 година Държавното промишлено-коларско и столарско училище се трансформира в Средно техническо училище по превозни средства и мебелировка, а през следващата 1948 г. става Народна механо-техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“.

През 2009/2010 година ТМЕТ „Никола Йонков Вапцаров” е преименуван на Професионална техническа гимназия и става най-голямото професионално училище в Северозападна България с изцяло обновена материална база. Създаден е център по диагностика и ремонт за обучение по автотранспортна техника.

През последните  години училището участва в редица национални и международни проекти. По проект  “Ученически практики” от 2012 година до 2015 година  над 150 ученици подобряват и разширяват качеството на обучение чрез практика в реална работна среда. От същата година се работи и по проект „УСПЕХ“, чиято задача е да осмисли свободното време на учениците и да им даде възможност за изява в извънучилищна среда.  Провежда се практика във водещи фирми в града, а на участниците в проекти е осигурен стаж в Германия. Училището непоклатимо отстоява своето място като най-голямо професионално учебно заведение в региона. От 2017/2018 се провежда дуално обучение, а от 2019 година ПТГ е включена в списъка на иновативните училища.

 Тази година Професионална техническа гимназия отбелязва своята 95-годишнина  онлайн чрез видео, което обобщава дейността на училището през изминалите години, и рецитал, посветен на поета Никола Вапцаров, патрон на учебното заведение.  Приятно гледане и честит празник на всички учители, служители, възпитаници и приятели на ПТГ „ Н. Й. Вапцаров“, гр. Враца!!!