АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

Какво означава автомобилна мехатроника?

КАКВО ЩЕ УЧА?

Устройство и принцип на действие на основните възли в автомобилите; Диагностика и контрол със съвременни уреди и стендове; Техническо обслужване и ремонт на автомобили; Правоспособност за управление на МПС, категория „В“.

КЪДЕ ЩЕ МОГА ДА РАБОТЯ?

Транспортни фирми, автосервизи, предприятия и обслужващи звена, чиято дейност е свързана с управлението, поддръжката и ремонта на МПС.