Образование за утрешния ден

Проекти

Дейности за 2019/20 учебна година Да повишим дигиталните си умения В изпълнение на дейностите по проекта,...

Read More →

Подкрепа За Успех

Проекти

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Дейности  за учебна 2019/2020 годинаГрупи за допълнително обучение Български език и...

Read More →

Oперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 Г.

Проекти

На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с...

Read More →

Еразъм +

Проекти

Европейска практика за професионален опит Подкрепата на Европейската комисия за тази публикация не...

Read More →