Logosbeneficaireserasmusleft Bg

Проект №2018-1-BG01-KA102-047511

Европейска практика за професионален опит

Презентация

Подкрепата на Европейската комисия за тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в тях

Comments are closed.