ОБУЧАВАМЕ БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ВЕЧЕ 95 ГОДИНИ

Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ е училище с над 95 годишна традиция в професионалното образование. Изградена е материално-техническа база за общообразователна и професионална подготовка. Учебните практики по професии се провеждат в работилници, специализирани кабинети в училище и във фирми от региона.

libraby