Иновативна ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"Н. Й. ВАПЦАРОВ"

Представяне на иновация

Ноември 2019

Представяне на иновация на семинар за обмен на добри практики в професионалното образование във Вършец, с участие на представители на професионални гимназии и училища с професионално образование от областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч.

Гости на инициативата бяха инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Маргарита Гатева, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ и инж. Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“.

logo-inovativni-234x300

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОФЕСИИ -
ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ФИРМА
"ЛЕСТО ПРОДУКТ" ООД, ГР. ВРАЦА