МЕХАТРОНИКА

Какво означава мехатроника?

КАКВО ЩЕ УЧА?

Mеханични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения). Електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси). Информационни системи (компютърно програмиране и моделиране, CAM/CAD системи, компютърен софтуер). Интернет технологии и др.

КЪДЕ ЩЕ МОГА ДА РАБОТЯ?

В компании, изработващи мехатронни системи и изделия за машини, автомобили и съоръжения в региона; В машиностроителни фирми в региона и чужбина.