промишлена електроника

Какво означава промишлена електроника

КАКВО ЩЕ УЧА?

Материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия; Устройството и принципа на действие на различните електронни устройства; Настройка и управление работата на електронни устройства; Монтаж, ремонт и експлоатация на електронни изделия; Практика в реална работна среда във високотехнологични компании, базирани в гр. Враца. Разширено изучаване на английски език.

КЪДЕ ЩЕ МОГА ДА РАБОТЯ?

Техници за производство, ремонт и поддръжка на електронна апаратура; Оператори на машини във високотехнологични производства;