САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за изпити за втора поправителна сесия - юни/юли

График за изпити – сесия юни-юли, втора поправителна

Важна информация за втора поправителна сесияаза самостоятелна форма на обучение

Сесията, втора поправителна, за ученици от самостоятелна форма на обучение ще старира от 15.06.2020 година. Заявления за допускане до изпите се подават електронно на електронната поща на училището tmet_wratza@abv.bg до 5.06.2020 година. Графикът за изпити ще буде публикуван до 10.06.2020 г. Подадените заявления за априлската сесия са валидни.

Изтеглете заявление: ЗАЯВЛЕНИЕ СФО ИЗПИТИ

За допълнителна информация – класен ръководител инж. Веселинка Лозанова и канцелария – 092642128

График за изпити – сесия май, 12 клас (за ученици, подали заявление за ДЗИ)

Промяна на график за изпити – сесия януари

График за изпити – сесия януари

График за изпити – сесия ноември

График за изпитните сесии за учебна 2019/20 година

ПравилаСФО