САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Информация за провеждане на самостоятелна форма на обучение
2023/24 учебна година

  • Подаване на заявления за записване за 2023/24 учебна година – до 10.10.2023 г. 
  • Редовна сесия – м. ноември
    • Подаване на заявления за изпити – 01.10.2023 – 20.10.2023 г.
  • Поправителна сесия – м. януари
    • Подаване на заявления за изпити- 01.12.2023 – 20.12.2023 г.
  • Поправителна сесия – м. април
    • Подаване на заявления за изпити  – 01.03.2024 – 20.03.2024 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Правила СФО

Сесии СФО