САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Поради въведеното извънредно положение втората поправителна сесия ще се проведе от 10.06.2020 година. Допълнителна информация ще бъде публикувана на сайта

График за изпити – сесия май, 12 клас (за ученици, подали заявление за ДЗИ)

Промяна на график за изпити – сесия януари

График за изпити – сесия януари

График за изпити – сесия ноември

График за изпитните сесии за учебна 2019/20 година

ПравилаСФО