САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изпитите от ноемврийската сесия, които не са се провели, ще се възобновят на 26.01.2021 г. съгласно публикувания график за продължение на ноемврийска сесия.

Следващата сесия ще започне от 15.02.2021 година.  Подаване на заявления за изпити до 10.02.2021 г.

За информация се обръщайте към класния ръководител.

Информация за провеждане на самостоятелна форма на обучение
2020/21 учебна година

  • Подаване на заявления за записване за 2020/21 учебна година – до 10.10.2020 г. 
  • Подаване на заявления за сесия м. ноември – до 20.10.2020 година

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Изпитни сесии за 2020/21 учебна година

Правила СФО