САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Информация за провеждане на самостоятелна форма на обучение
2021/22 учебна година

  • Подаване на заявления за записване за 2020/21 учебна година – до 10.10.2021 г. 
  • Подаване на заявления за сесия м. ноември – до 20.10.2021 година

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Правила СФО

Сесии СФО