Уважаеми ученици, заявления за ДЗИ, сесия май-юни, 2020 ще се подават по електронен път.

Срокът за подаване е 17.03.2020 година

Изтеглете заявлението от тук, попълнете необходимите данни,  подпишете, сканирайте/снимайте и изпратете на електронната поща на училището tmet_wratza@abv.bg.

При невъзможност, зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището

Моля вписвайте актуален телефон за връзка.

За допълнителна информация телефон: 092642128 – канцелария, 0878202449 – инж. Мариета Цолева, зам. – директор, учебна дейност.