ЗА УЧИЛИЩЕТО

Обучаваме успешни професионалисти вече 95 години

1school

ИСТОРИЯ

На 12.09.1925 година с обява №1 на Министерството на търговията, промишлеността и труда се известява създаването на държавно промишлено-коларско и столарско училище. Първи директор е Кирил Серапионов. Първият випуск завършва на 12.08.1928 г. – дипломират се 16 колари и 21 столари. 

През 1937 година училището печели II място на конкурса на Военното министерство за направената двуколка на армията и получава награда 7 000 лв., а по-късно през войната се изработват оръдейни и картечни шейни.

През 1947 година Държавното промишлено-коларско и столарско училище се трансформира в Средно техническо училище по превозни средства и мебелировка, а през следващата 1948 г. става Народна механо-техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“. През учебната 1952/53 година се откриват машиностроителен и машинодвигателен отдел и училището се намира под управлението на Министерството на тежката промишленост. Откриват се вечерни и задочни паралелки.

От октомври 1971 г. учебното заведение вече е в нова просторна сграда, в която е и в момента. 

От учебната 1995/1996г. се разкриват нови специалности, по-актуални за времето си и единствени в Северозападния регион – „Радио и телевизия”, „Хладилна  техника”,  „Електрообзавеждане”, „Автотранспортна техника” и „Двигатели с вътрешно горене” – с петгодишен период на обучение. Част от специалностите са с изучаване на немски език. 

След 2000 г. учениците получават III Професионална квалификационна степен, установява се обучение до 12. клас, както е и до днес.

През 2009/2010 година ТМЕТ “Никола Йонков Вапцаров” е преименуван на Професионална техническа гимназия и става най-голямото професионално училище в Северозападна България с изцяло обновена материална база. 

През последните няколко години училището участва в международни проекти. Учениците се включват с подготвени от тях презентации, есета, клипове, посещават редица страни – Франция, Полша, Словения, Португалия и Турция.

Училището достойно отстоява своето място като най-голямо професионално учебно заведение в региона. В отговор на новите потребности на пазара на труда през учебната 2015/2016 година в ПТГ ”Н. Й. Вапцаров” се откри нова специалност с прием след 7 клас – „Системно програмиране”, в която се включват ученици с висок успех и стремеж към изяви. Като учители са привлечени млади специалисти от сферата на програмирането. Оборудвани са нови компютърни кабинети, кабинети за 3D проектиране, нови лаборатории и учебни работилници. Учителският колектив непрекъснато повишава своята квалификация. От 2018 година е въведено и дуално обучение на учениците. 

Днес в училището се обучават над 380 ученици в различни специалности от сферата на техниките и технологиите – Системно програмиране, Приложно програмиране, Компютърна техника и технологии, Автотранспортна техника, Автомобилна мехатроника, Промишлена електроника, Електрообзавеждане на производството, Машини и системи с ЦПУ.

В историята на Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров” са работили достойни хора и са се учили в нея, оставили са следи, осмислили пътя й. Тези следи са нашите стъпки към бъдещето.

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ

При нас се обучават успешни млади хора, които не спират да се доказват в различни области. Учениците разширяват познанията си чрез участие в различни извънкласни форми – международни проекти по програмата „ Еразъм+“; олимпиади; национални състезания; конкурси; благотворителни кампании и др. 

 

През изминалата година, а и до момента, благодарение на усърдния труд и отговорното отношение на нашите ученици, училището получи престижната награда за „Европейска предприемчива гимназия“ за 2019 г. на официална церемония в Хелзинки, Финландия от JA Europe. ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ бе наградена и от Държавната агенция за закрила на детето в категория. „Значими иновации“.
Учениците на ПТГ могат да се похвалят и с множество награди и успехи, свързани и с тяхното професионално ориентиране. Участваха в четвъртото изложение на „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица, където разработката на проекта им беше отличена с награда.

 

Демонстрират опит и умения чрез участие и заемане на призови места в националните състезания „Най-добър млад заварчик“, „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“; „Най-добър техник в машиностроенето“; състезания по приложна електроника и програмиране.

 

Освен това доказват, че се справят и доста добре с общообразователните предмети чрез участието си в различни клубове, мероприятия, свързани с училищния живот, както и мероприятия с обществен характер, като различни празници; дни на отворените врати и др.

 

Ние не сме само техническо училище, защото нашите ученици доказват способностите си и в областта на спорта. Отборът по тенис на маса се класира за областния етап на състезанието „Ученически игри 2019 – 2020“, а отборът по волейбол се класира на общинското първенство. Учениците се включиха активно и във велопохода „НЕ на наркотиците“, както и в традиционния поход по пътя на Ботевата чета.

 

Но това не е всичко, защото ние и нашите възпитаници се грижим за природата и активно се включваме в кампаниите, свързани с опазването на природата. Нашите младежи с удоволствие засадиха дръвчета в двора на училището, участваха и в монтиране на къщичка за книги , както и беседки за изнесени класни стаи. Всяка година с желание участват в националната кампания
„Да изчистим България“.

 

Учениците се доказват и като добри професионалисти не само тук, но и в чужбина. Показват завидни познания по английски при активното си участието в мобилности по проекти на европейската програма „Еразъм+“, като пътуват в Европа с цел провеждане на практика по специалността и осъществяват контакти със свои връстници.

10 000+ дипломирани ученици 200+ отличия в 10+ области

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО

„Подготвяме бъдещите успешни хора, готови да създават иновации.“ – инж. Ирма Емилиянова

61024636 2482959851716828 6217890077872226304 O

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В УЧИЛИЩЕ