Професионална квалификация

Заповед – ДИ за СПК-МОН

Заповед график за ДИ за СПК-ПТГ

Изпитна програма за специалност „Компютърна техника и технологии“

Изпитна програма за специалност „Автомобилна мехатроника“

Изпитна програма за специалност „Приложно програмиране“