Еразъм+ акредитация 2022-1-BG01-KA120-VET-00011044

Проекти

През ноември ПТГ Н. Й. Вапцаров стартира проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000128251, който е първият от поредицата проекти...

Read More →

Глобално образование днес – устойчиво развитие утре

Проекти

Проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000078166 Представяне на проекта Реализирани курсове РЕСУРСИ Планове на уроци Уроци...

Read More →

Европейска практика за успешна професионална реализация

Проекти

Европейска практика за успешна професионална реализация Проект №2022-1-BG01-KA122-VET-000069770 Проектът в медиите...

Read More →

МОДУЛ 2 НА НП „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“

Проекти

ИТ умения за бъдещето Изнесено обучение на ученици от 9а и 10а, специалност „Системно програмиране“....

Read More →

Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проекти

Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Враца участва в проект Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически...

Read More →

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ПТГ “Н.Й.Вапцаров работи по проект...

Read More →

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020...

Read More →

Respecting nature for a better future

Проекти

Respecting nature for a better future 2020-1-TR01-KA229-094684 Информация за проекта...

Read More →

УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ

Проекти

ПРОЕКТ №2020-1-BG01-KA101-078336 „УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ“ Основна цел на проекта ...

Read More →

Енергийно ефективни къщи

Проекти

Представяне на проекта...

Read More →