Проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение” ПТГ “Н.Й.Вапцаров работи по проект...

Read More →

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020...

Read More →

Respecting nature for a better future

Проекти

Respecting nature for a better future 2020-1-TR01-KA229-094684 Информация за проекта...

Read More →

УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ

Проекти

ПРОЕКТ №2020-1-BG01-KA101-078336 „УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ“ Основна цел на проекта ...

Read More →

Енергийно ефективни къщи

Проекти

Представяне на проекта...

Read More →

От иновации днес към успех утре

Проекти

Представяне на проекта Представяне на проекта – 19.06.2019 г. С проекта №2019-1-BG-KA101-061828 „ОТ ИНОВАЦИИ ДНЕС КЪМ...

Read More →

My Career In Europe

Проекти

„Моята кариера в Европа“- 2017-2020 Страни, участнички в проекта: Австрия, България, Гърция, Франция и...

Read More →

Innovative Information Technologies in the Modern VET School

Проекти

ERASMUS+ PROJECT Innovative Information Technologies in the Modern VET School МОБИЛНОСТ В ПОРТУГАЛИЯ24.10 – 30.10.20213D дизайн и печат От 24 до 30...

Read More →

Проект „Фолклорът в Европа” № 2019-1-ES01-KA229-065799_2

Проекти

Това е двустранен проект между страните Испания и Българияс основен приоритет към запознаване, изследване и...

Read More →

Проект „Свързване чрез наследство от минало към бъдеще“ №2019-1-HR01-KA229-060957_2

Проекти

Проектът е част от образователната система и играе важната роля при обогатяване на знанията на участниците,...

Read More →