КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Какво означава Компютърна Техника и Технологии?

КАКВО ЩЕ УЧА?

Асемблиране на компютърни системи; Инсталиране на системен и приложен софтуер; Диагностика и ремонт на компютърни системи; Изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи; Умения за работа с MS Office пакет, програмиране и създаване на Интернет страници. Разширено изучаване на английски език.

КЪДЕ ЩЕ МОГА ДА РАБОТЯ?

Техници във фирми за монтаж и поддръжка на компютърна техника и доставчици на Internet; Администратори на компютърни мрежи; Оператори на машини във високотехнологични производства; Консултанти по продажба на компютърна техника, офис техника и мобилни устройства.