Обществен съвет

Уважаеми родители,

На 19.01.2023 г. от 18.00 часа в учителската стая на ПТГ “Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе Общо събрание на родителите на учениците от ПТГ “Н. Й. Вапцаров“.

Дневния ред на събранието е:

1. Избор на трима представители на родителите и трима резервни членове за членове на Обществения съвет на училището.

Мястото на което са оповестени правомощията на обществения съвет е във фоайето на училището. Може да ги намерите и на интернет страницата на училището https://ptgvaptsarov-vratsa.org

shelf-3169790_1920