Бюджет

БЮДЖЕТ
2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020

БЮДЖЕТ 2020

АРХИВ
БЮДЖЕТ
2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019

БЮДЖЕТ 2019

АРХИВ
БЮДЖЕТ
2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018

БЮДЖЕТ 2018