СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Свободни места за учебната 2020/21 година

8 клас

1 – Мехатроника

1 – Промишлена електроника (дуална форма)

9 клас

3 – Системно програмиране, обучение чрез работа (дуална форма)

1 – Промишлена електроника (дуална форма)

 

1 – Машини и системи с ЦПУ, обучение чрез работа (дуална форма)

 

 

10 клас

3 – Компютърна техника и технологии

4 – Машини и системи с ЦПУ

11 клас

4- Приложно програмиране, обучение чрез работа (дуална форма)

8 – Автомобилна мехатроника

8 – Компютърна техника и технологии

12 клас

3- Компютърна техника и технологии

4 – Автотранспортна техника

16 – Електрообзавеждане на производството, обучение чрез работа (дуална форма)