ПРИЕМ 2020/2021

Системно програмиране

Чудиш ли се как работят всички системи около теб? Какво стои зад тях? Чакаме те в "Системно програмиране", за да творим следващите велики системи!

* Разширено изучаване на Английски език

* 13 ученици

Компютърна техника и технологии

Интересуваш се от хардуерни компоненти? Искаш да разбереш повече, за това как работят различните устройства? Не губи време, запиши се в паралека "КТТ".

* Разширено изучаване на Английски език

* 13 ученици

Автомобилна мехатроника

Имаш голям интерес към автомобилите? Искаш да изучаваш устройството им? Тогава си една стъпка към това да станеш "Техник по транспортна техника"!

* 26 ученици

Мехатроника

Имаш интерес към роботика и мехатроника? Искаш да създаваш роботи и мехатронни системи? Започни с Мехатроника. Ще можеш да създаваш интересни роботизирани системи и всякакви мехатронни конфигурации.

* 26 ученици

Промишлена електроника

Искаш да създаваш електронни устройства и системи? Започни с Промишлена електрониката. Тя ще ти отвори пътя към високите технологии и ще работиш една от професиите на бъдещето.

* Разширено изучаване на Английски език

* 13 ученици дневна/13 дуална форма на обучение

Балообразуващи предмети

оценки по БЕЛ и  по Математика от НВО, оценки от свидетелство за основно образование по Технологии и предприемачество и Информационни технологии
Бал=2*БЕЛ+2*М+Т+ИТ

Ние предлагаме

Екип от учители професионалисти в своята област.

Материално-техническа база, отговаряща на съвременни стандарти.

Практика в реална работна среда във високотехнологични компании от региона.

Обучението на водачи на МПС.

Физкултурен салон, спортни площадки и футболно игрище.

Общежитие в района на училището.

Безплатен транспорт за ученици от други населени места.

Участия в международни практики и проекти.

Завършващите получават и свидетелство за професионална квалификация

трета степен, което дава предимства на пазара на труда.​

Условия за кандидатстване

След завършено основно образование

Как се образува балът?
В бала се включват следните оценки (преобразувани в точки):

  • 2 х оценката от теста по математика;
  •  2 х оценката от теста по български език илитература;
  • оценките по технологии и предприемачество и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Необходими документи:

  • Заверено копие от свидетелството за основно образование.
  • Медицинско свидетелство.
  • Заявление по образец