ПРИЕМ 2024/2025

Системно програмиране

Чудиш ли се как работят всички системи около теб? Какво стои зад тях? Чакаме те в "Системно програмиране", за да творим следващите велики системи!


Разширено изучаване на Английски език

26 ученици

Дневна форма на обучение

Компютърна техника и технологии

Интересуваш се от хардуерни компоненти? Искаш да разбереш повече, за това как работят различните устройства? Не губи време, запиши се в паралека "КТТ".


13 ученици

 Дневна форма на обучение

Автомобилна мехатроника

Имаш голям интерес към автомобилите? Искаш да изучаваш устройството им? Тогава си една стъпка към това да станеш "Техник по транспортна техника"!

26 ученици

Дневна форма на обучение

Електрообзавеждане на производството

Тук ще получищ универсална подготовка за работа с електрически мрежи с високо и ниско напражение. Направи своята стъпка към професията "Електротехник".


13 ученици

 Дневна форма на обучение

Машини и системи с ЦПУ

Ще можеш да изработваш детайли за всякакви устройства, ще научиш как се програмират машини с ЦПУ. Избери професията "Машинен техник"

13 ученици

Дневна форма на обучение

Мехатроника

Ще можеш да изработваш детайли за всякакви устройства, ще научиш как се програмират машини с ЦПУ. Избери професията "Машинен техник"

13 ученици

Дневна форма на обучение

График на дейностите

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22-24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26–29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране31 юли-01 август2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2024 г.
подаване на документи в четвърти етап на класиране5-6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 7 август 2024 г.
Записване на учениците след  четвърти етап на класиране8-9 август 2024 г.
Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване, определя се от директорадо 11 септември 2024 г.

Балообразуващи предмети

оценки по БЕЛ и  по Математика от НВО, оценки от свидетелство за основно образование по Технологии и предприемачество и Информационни технологии
Бал=2*БЕЛ+2*М+Т+ИТ

Ние предлагаме

Екип от учители професионалисти в своята област.

Материално-техническа база, отговаряща на съвременни стандарти.

Практика в реална работна среда във високотехнологични компании от региона.

Обучението на водачи на МПС.

Физкултурен салон, спортни площадки и футболно игрище.

Общежитие в района на училището.

Безплатен транспорт за ученици от други населени места.

Участия в международни практики и проекти.

Завършващите получават и свидетелство за професионална квалификация

трета степен, което дава предимства на пазара на труда.​

Условия за кандидатстване и документи

След завършено основно образование

Необходими документи:

кандидатстването е през онлайн платформа

  • Заверено копие от свидетелството за основно образование.
  • Медицинско свидетелство.
  • Заявление по образец
Брошура прием 2024 1
Брошура прием 2024 2