Ваканции и почивни дни

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година

Неучебни Дни

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

Заявление от родител до класен ръководител - 15 дни