Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК: 03.02. – 18.02.2022 г.

Заповеди за ДЗИ и ДИ за СПК за учебната 2021/22 учебна година

Comments are closed.