Заповед за промяна на дати за ДЗИ и график на дейности

Нови дати за ДЗИ, сесия май-юни

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.

За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.

Заповеди за ДЗИ и ДИ за СПК за учебната 2019/20 учебна година

Comments are closed.