Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия май-юни на учебната 2023/24 година

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2024 г.

Заповед за определяне на дати за провеждане на ЗДИ, чрез защита на дипломен проект

Comments are closed.