Подаване заявления за допускане до ДЗИ

Новини

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ за учебната2021/22 година, сесия май-юни е 03.02. – 18.02.2022 г. ...

Read More →

Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проекти

Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Враца участва в проект Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически...

Read More →

Съобщение за откриване на учебната 2021 – 2022 година

Новини

Уважаеми ученици, учители и родители, Новата учебна 2021/2022 година по традиция ще бъде открита на 15 септември...

Read More →

Списък учебници 2021 – 2022 година

Новини

Тук ще намерите спъсъка с учебници за 2021 – 2022 година....

Read More →

График септемврийска поправителна сесия – 2020/21 учебна година

Новини

График септемврийска поправителна сесия – 2020/21 учебна година...

Read More →

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение” ПТГ “Н.Й.Вапцаров работи по проект...

Read More →

Свободни места след 7-ми клас

Новини

Свободни места за четвърти етап на класиране на ученици след 7 клас: Специалност “Компютърна техника и...

Read More →

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020...

Read More →

ПРИЕМ 2021/22

Новини

Брошура за прием 2021/22 График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в...

Read More →

Respecting nature for a better future

Проекти

Respecting nature for a better future 2020-1-TR01-KA229-094684 Информация за проекта...

Read More →