Enhancing the possibilities of the future with a mentoring programme

Проект с рег.№ 2018 – 1 – SE01 – K229 – 039160_4 по Програма Еразъм + с наименование ENHANCING THE POSSIBILITIES OF THE FUTURE WITH A MENTORING PROGRAMME с по договор  №KA 229/SEP_101/ 18.09.2018 стартира своите дейности.

Дата на стартиране на проекта 01-09-2018

Крайна дата на проекта 31-08-2020

Обща продължителност – 24 месеца

Страните – участници в проекта са:

  1. Vaxio, Sweden – ProCivitas Privata Gymnasium AB Vaxio – Координатор
  2. ВрацаБългария –Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“
  3. Zagreb, Croatia – Privatna gimnazija I ekonomsko – informaticka scola future s pravom javnosti
  4. Camaiore, Italy – Instituto Istruzione Superiore Chini- Michelangelo

В началото на 2018/2019 учебна година в ПТГ „Никола Йонков Вапцаров“ Враца стартира новия проект по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, Ключова дейност 2 Повишаване на възможностите на учениците чрез менторска програма“ с обща продължителност 24 месеца. Координатор на проекта е Швеция, а  партньорските училища са от Хърватия,  Италия и ПГТ Никола Йонков Вапцаров“ Враца.

Проектът има за цел да увеличи възможностите за участие на учениците в намирането на работа след училище чрез развитие на  различни способности, практикувани по време на проекта. Чрез развиване на предприемачески, комуникативни и езикови умения, умения в областта на ИКТ, работа в мрежа, както и много други, проектът има за цел да насърчи пригодността за заетост, социално образование и личностното развитие. Идеята на проекта е учениците да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда след като завършат училище, техните знания и способности да са в съответствие с изискванията на фирмите  и работодателите, да придобият самочувствие, усъвършенствайки своите възможности за по-добро бъдеще., да познават по-добре спецификата  на бизнеса и участват в наставническа програма.

При реализацията на проекта учениците ще създадат web мрежи – както на местно, така и на международно равнище. Чрез транснационално сътрудничество ще се постигне равенство между партньорите. Проектът ще се съсредоточи и върху равнопоставеността на половете. Готовите продукти по проекта, като постери, брошури, научни материали,  иновативни учебни програми,  презентации за  училищата, националната училищна система, културата и традициите на страните и Ръководство за наставническите програми ще се изготвят съвместно с държавите партньори. Всички дейности ще бъдат разпространени при провеждане на семинари, Ден на отворените врати, лекции, дискусии и интернет  платформи като eTwinning, TwinSpace, web-site и Facebook група, както и  по време на срещите по проекта в Швеция, България, Италия, Хърватия. След представянето на проекта пред обществеността започна усилена работа по реализиране на планираните дейности.

Критерии за подбор на желаещите ученици да участват в реализирането на проекта.

  1. Добро ниво на владеене на английски език
  2. Готовност и нагласа за работа по проекта, мотивация
  3. Социални умения:
  4. Информираност по проекта и заявяване на дейности, в които могат да се включат
  5. Компютърни умения
  6. Възможност за настаняване в семейството

Comments are closed.