Logo Innovative

ERASMUS+ PROJECT Innovative Information Technologies in the Modern VET School

logosbeneficaireserasmusright_en

Основната цел на проекта е обмен на  добри практики в използването на съвременни ИТ технологии в 5 средни професионални училища от Португалия, Италия, България, Турция и Сърбия

Знаме-на-България
1280px-Flag_of_Serbia
1280px-Flag_of_Portugal
640px-Flag_of_Turkey
1280px-Flag_of_Italy

Очакваме по време на проекта учителите и учениците, преки участници, да бъдат обучени в усъвършенствани ИТ техники, което значително ще подобри техните професионални умения.

По време на мобилностите юе бъдат проведени обучения в следните направления:

1. Компютърни мрежи (използване на рутер MikroTic) – Сърбия

2. Програмиране (практически приложения на C #)  – България

3. Уеб дизайн (създаване на интерактивни уеб страници) – Турция

4. Дизайн на Аrduino (практическо приложение на комплекти Аrduino) – Италия

5. 3D дизайн и печат (проектиране и производство на продукти на 3D принтер) – Португалия