logosbeneficaireserasmusleft_en„Моята кариера в Европа“- 2017-2020

Страни, участнички в проекта: Австрия, България, Гърция, Франция и ЛитваЦели:– Запознаване с образователните системи на съответните страни и обмен на добри практики-изследване пазара на труда, икономическата ситуация и възможност за работа и реализация след завършване на средно и висше образование  във всяка страна-формиране у учениците на съзнание, че са граждани на Европа, да  бъдат горди от това, което са, и с което се занимават-създаване на благоприятна среда за развитие на тяхната креативност и критично мислене-осъзнаване, че добрата комуникация е най-важното нещов съвременния свят-формиране на потребност от изучаване на чужди езици и смелост  да ги прилагат на практика-развитие на самоувереност и вътрешно удовлетворение чрез различни дейности-формиране на чувство за собствен успех и усещане, че това, което правят ще им бъде нужно в бъдеще-развитие на лична отговорност и усещане, че не са сами (работа в екип)

Първа среща – Патрас, Гърция, 13-17 ноември 2017

Присъстваха  директори, координатори и бъдещи участници в мобилностите. Обсъди се първото пътуване във Виена, броя на участниците, настаняване, транспорт, задачи, които трябваше да бъдат изпълнени предварително, въпроси, включени в анкета за обратна връзка след приключване на всяка мобилност.

Aвстрия- Виена- 15-21.04.2018

По време на мобилността участниците  представиха образователните системи на своите страни, които бяха проучили предварително. Разделени на групи дискутираха приликите и разликите и подготвиха сравнителни таблици.Учениците споделиха своите желания да продължат образованието си в някоя от тези страни.Посетиха сградата на Парламента, катедралата „Св. Стефан“, Икономическия университет замъка „Шьонбрун“ и най-големия зоопарк в Европа.Организиран беше и конкурс за избор на лого на проекта. Имаше 17 предложения от четирите страни-участнички.След анонимно гласуване единодушно беше избрано логото на Пламен Начев- България.

България- Враца – 14 -20.10.2018

Участниците с помощта на своите ръководители бяха направили предварително проучване  икономическата ситуация на своите страни- в частност региона и града, в който живеят.
Под формата на кратки презентации, те показаха процентно заетостта, безработицата,най-високо и най-ниско платените професии, конкурентността на пазара на труда.
Разделени на групи, заедно с представител на Кариерен център- Враца, г-н Николай Ценов и директора на Бюрото по Труда, г-жа  Маргарита Ангелова, дискутираха качествата, които трябва да притежават, как трябва да се държат по време на интервю за да получат желаната позиция, както и помощта, която оказват на учениците тези две институции при избора на професия и реализирането им на пазара на труда.
Участниците проведоха среща с кмета на града г-н Калин Каменов, споделяйки с него целите на проекта и начините за тяхната реализация. Посетиха Регионален Исторически Музей, лазерно шоу в пещерата „Леденика“и Софийски университет „Кл. Охридски“

Мобилност в Литва-гр. Молетай-31.03-06.04.2019

Разделени на групи, учениците разискваха Трудовото законодателство на всяка страна. Направиха сравнителни таблици, дискутираха правата на мъже и жени, заплати,  предпочитания на работодателите при назначаване на работа. Наблегнаха на идеята, че  подобряване на професионалните умения ще повлияят ползотворно за по-бърза реализация на пазара на труда.
Участниците посетиха и разгледаха фирма „Тева“- за производство на биопродукти,  фирма „Хода“- най-големия производител на пластмасови продукти сред Балтийските страни.
Приятно беше посещението на гр.Тракай-компания „Intersurgical“-за медицински продукти, както и малко  занаятчийско селце, където участниците сами изработиха свещи, глинени съдовеи картини от вълна.

Moбилност в Патра-Гърция 17-23.11.2019 година

 

74667324_1017909335216594_8122407576261361664_n (1)Учениците от всички страни, участнички в проекта работиха предварително по зададените  теми. Направиха своите проучвания. По време на мобилността те показаха своята креативност  чрез ролеви игри, видеа и презентации. Участниците  дискутираха разпалено по следните теми:

„Дрес код на работното място“, Интервю за работа, „Взаимоотношения между колеги“, „Работно време и почивка“, „Взаимоотношения между работодател и служител, служител и клиент“. Незабравими спомени ще остави в сърцата на всички участници посещението на Древна Олимпия, моста-Rio Antirio  и  Акропола в Атина.